This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Studiu de caz 11: Franța: co-proiectarea sistemelor diversificate în Pays de Loire

Clusterul 3: Diversificarea culturilor în sistemele din Europa de Vest

Din experimentele inovatoare de sistem din zonă, au fost trase trei concluzii majore pentru a reduce utilizarea inputurilor și pentru a îmbunătăți durabilitatea economică și de mediu a sistemelor de cultură:

  1. rotații curente de rupere,
  2. implicarea tuturor actorilor de-a lungul lanțului valoric, precum și a oamenilor de știință și
  3. integrarea fermierilor pentru a face schimbări în sistemele de cultură.

Diversificarea culturilor a fost văzută ca o soluție pentru schimbări mai profunde.

Care sunt principalele probleme care stau la baza apariției studiului de caz?În zonă, nevoia de diversificare este cu adevărat importantă. Producătorii de cereale trebuie să își schimbe rotațiile pentru a include culturi mai durabile (cum ar fi plantele leguminoase) și pentru a le face mai viabile din punct de vedere financiar. Pentru crescători, problema este dependența de piața globală, care îi împinge să cumpere soia din Brazilia, de exemplu, cu un impact foarte ridicat al carbonului și alte efecte periculoase.

Studiul de caz a fost inițiat pe baza acestor concluzii de Chambre Régionale d'Agriculture des Pays de la Loire (CRA-PDL) în 2016, în timpul primelor întâlniri cu partenerii francezi ai consorțiului DiverIMPACTS. Acest studiu de caz se concentrează pe un nou lanț valoric: vânzarea între fermieri. Acest nou lanț valoric trebuie testat pentru a determina avantajele și dezavantajele pentru fermieri, dar și pentru teritoriu. Pentru ca acesta să aibă succes, fermierii trebuie să fie capabili să se angajeze și să dezvolte conexiuni cu o rețea largă de actori pe întreg teritoriul. Studiul de caz își propune să abordeze aceste probleme.

Cum este abordată problema și care sunt actorii implicați?În prezent, grupurile de fermieri conduse de Camera locală de agricultură sunt interesați de obiectivul de a îmbunătăți robustețea economică a sistemelor lor. Pe baza experimentelor anterioare, s-a stabilit că este necesară diversificarea rotațiilor. Principala problemă a diversificării a fost găsirea unui lanț de valoare care să fie viabil din punct de vedere economic.

Studiul de caz servește pentru a încuraja dinamica de colaborare între fermieri și alți actori, cum ar fi consilierii din camerele locale și regionale de agricultură, institutele tehnice și grupurile de fermieri. Problemele economice reprezintă principala motivație pentru actorii implicați în studiul de caz. Studiul de caz își propune să implice un număr de actori locali, cum ar fi agenția de apă și companii din Vandea.

Soluția investigatăA devenit evident că trebuie introduse schimbări mai profunde pentru a face sistemul mai robust față de pericolele economice și climatice.

Se va acorda o atenție specifică contextului agronomic și constrângerilor de mediu pentru a favoriza reglementarea naturală a dăunătorilor, bolilor și buruienilor și pentru a pune în aplicare o strategie cu nivel scăzut de pesticide, pentru a crește fertilitatea solului și pentru a limita utilizarea îngrășămintelor minerale. De aceea, Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire face parte din acest proiect; să ajute fermierii în această diversificare dându-le sfaturi.

Mai mult, există dorința de a crește vânzările între fermieri, prin extinderea grupului pentru a include alți fermieri care doresc să se diversifice. De aceea, consilierii de la Chambre d'Agriculture au dezvoltat, de exemplu, o inițiativă numită „bouts de champs”, care include întâlniri cu fermierii pentru a afla de la ei și a vorbi despre diversificarea pe teren. Inițiativa își propune, de asemenea, să găsească indicatori care să demonstreze fermierilor beneficiile diversificării și că vânzările locale vor contribui la răspândirea acelor practici în zonă.

Rezultatul așteptatEste de așteptat ca studiul de caz să îmbunătățească robustețea economică a fermelor, profitând de lanțurile de valori locale existente sau dezvoltând noi lanțuri de valoare și luând în considerare contextele lor de mediu și agronomice.

Cu ajutorul altor pachete de lucru, vom analiza indicatorii identificați pentru a determina beneficiile diversificării în zona studiului de caz. Vom găsi, de asemenea, factori care i-au împins pe fermieri să participe la schimburi și să identifice ce a funcționat și ce nu, pentru a sprijini noii fermieri care doresc să își schimbe rotația.

Aceste rezultate vor ajuta la comunicarea și la îmbunătățirea schimbului de probleme comune, experimente și soluții între studiile de caz și la găsirea instrumentelor și metodelor adecvate pentru a mobiliza diferiți actori și a extinde studiul de caz într-o zonă mai extinsă.

Relevanță pentru obiectivele DiverIMPACTS?Proiectarea proiectului DiverIMPACTS oferă posibilitatea de a accelera dinamica studiului de caz și de a o extinde prin includerea oamenilor de știință și a instituțiilor de învățământ (de exemplu, ESA Angers, Agro-Campus Ouest și INRAE).

Studiul de caz va contribui la proiectarea sistemelor de culturi diversificate cu o abordare multi-actorică și la dezvoltarea schimburilor în zonă.

a lua legatura

  • Jérémy Berthomier, APCA, lider de studiu de caz
  • Emmanuel Mérot, APCA, monitor de studiu de caz

Informatii suplimentare