This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Studiu de caz 8: România: Diversificarea rotațiilor pe bază de cereale în condiții nefavorabile

Clusterul 2: Diversificarea culturilor în condiții nefavorabile

România nu generează randamente care să corespundă solurilor sale destul de bune. Intenția studiului de caz este de a evalua dacă rotațiile mai lungi, în special în cazul culturilor leguminoase, pot contribui la îmbunătățirea randamentelor la un cost economic și de mediu rezonabil.

Care sunt principalele probleme care stau la baza apariției studiului de caz?

În ciuda solurilor relativ bune și adânci ale României, cu un conținut ridicat de materie organică, randamentele nu sunt stabile. În timp ce schimbările climatice și utilizarea substanțelor chimice pot reduce producțiile potențiale, rotațiile scurte ale culturilor joacă, de asemenea, un rol. Rotația culturilor din România include, de obicei, grâu de iarnă, porumb, rapiță și floarea-soarelui este adesea scurtă (adesea rotații de 3 până la 4 ani). Există, de asemenea, alte puncte care ar putea acționa ca blocaje pentru o rotație sporită:

  • Aceste patru culturi sunt văzute ca fiind cele mai profitabile culturi din România, astfel încât fermierii nu vor să adauge altele.
  • Fermierii români au o lungă tradiție de a planta aceste câteva culturi, ceea ce înseamnă că au cunoștințe extinse, făcând aceste culturi mai puțin riscante decât altele.
  • Lipsa pieței locale pentru produse mai diversificate
  • Cererile pieței externe sunt în mare parte pentru aceste patru culturi, iar piața din aval este destul de bine organizată pentru acestea.

Necesitatea rotațiilor mai lungi, cu o diversitate mai mare a culturilor, pare evidentă, mai ales în cazul leguminoaselor. Ar fi posibil să se dezvolte piețe de nișă pentru a îmbunătăți profitabilitatea?

Cum este abordată problema și care sunt actorii implicați?

AIDER lucrează cu rețeaua fermierilor săi și monitorizează testele pentru a identifica modul de îmbunătățire a diversificării culturilor într-un mod durabil din punct de vedere economic și ecologic. În plus față de rețeaua fermierilor, studiul de caz va implica și actori de pe piață (consumatori și comercianți!).

Deși majoritatea actorilor sunt fermieri, studiul de caz este susținut și de companii de semințe (know-how și parcele de testare), echipe de cercetare și dezvoltare și câteva companii de consultanță.

Soluția investigată

Studiul de caz va evalua beneficiile agronomice (și impactul lor economic) ale unei rotații a culturilor mai diversificate. Acesta va evalua rezultatele studiilor efectuate pe microparcele și le va compara cu datele de pe teren pentru a îmbunătăți cunoștințele privind producția de leguminoase.

În microparcelele de testare AIDER monitorizăm modul în care mazărea, nautul și fasolea răspund condițiilor de mediu ale României.

De asemenea, avem o colaborare strânsă cu fermierii care testează mazăre, naut, linte, fasole, soia, fasole și lucernă la o scară mai mare. Aceste colaborări vor furniza date, care vor sprijini cunoștințele și vor face schimb de experiențe. AIDER lucrează, de asemenea, cu pachetul de lucru 5 parteneri pentru a analiza piața și a identifica părțile interesate care ar trebui să devină jucători în adăugarea de valoare pe piața leguminoaselor.

Rezultat așteptat

Din studiul de caz se așteaptă două rezultate principale:

  • Practici de diversificare care promovează starea biologică îmbunătățită a solului în leguminoase.
  • Organizație din amonte și din aval, care va favoriza condiții profitabile pentru producția de leguminoase, în întreaga rotație (care este principala barieră pentru fermieri).

Relevanța pentru obiectivele DiverIMPACTSPentru a realiza o diversificare pe scară largă a culturilor, este necesar să se arate nu numai beneficiile de mediu, ci și beneficiile economice. Acest studiu de caz va aborda această provocare pentru a atinge întregul potențial al acestor sisteme de producție.

a lua legatura

  • Anca Moiceanu, AIDER, lider de studiu de caz